Svenska

Värdering

Värderingstjänster i vår butik:

  1. Inledande smyckesbedömning: Vi erbjuder en inledande identifiering av dina smycken för 350 kr. Det inkluderar bedömning av metallinnehållet och en första granskning för eventuella diamanter. Under denna bedömning kan du få en uppskattning av metallvärdet och råd om vidare behov av värdering från en certifierad gemmolog.
  2. Skriftlig värdering av smycken: För att få en skriftlig värdering krävs inlämning hos oss. Det första smycket har en startavgift på 500 kr, följt av 150 kr för varje extra smycke.
  3. Värdering av ädla stenar: Smycken och juveler med ädla stenar kräver värdering av en gemmolog. Dessa värderingar utförs av Värderingsnämnden med experter som Carolina Tüür från Antikrundan, vilket säkerställer högsta kvalitet och tillförlitlighet. Startavgiften för denna värdering är 1500 kr, och för varje extra smycke som skickas in samtidigt tillkommer 500 kr per stycke.
  4. Specialiserad utrustning och samarbeten: Vid behov av avancerad utrustning för mätning av metallhalter eller för identifiering av naturliga eller tillverkade ädelstenar erbjuder vi dessa tjänster till ett pris som kan ges vid förfrågan.

Hoppas det här ger en tydligare bild av våra priser för värderingstjänster i butiken!