Svenska

Privacypolicy

Integritetspolicy för Wissings.se

Senast uppdaterad: 30 oktober 2023

Välkommen till Wissings.se. Vi värnar om din integritet och tar ditt förtroende på största allvar. Denna integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter när du använder vår webbplats och våra tjänster. Genom att använda våra tjänster samtycker du till behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med denna policy.

1. Vilka uppgifter samlar vi in?

Vi samlar in personuppgifter som du frivilligt lämnar till oss när du använder vår webbplats eller kontaktar oss. Dessa uppgifter kan inkludera:

 • Namn
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Adress
 • Eventuell annan information du delar med oss i meddelanden eller kommunikation.

2. Varför samlar vi in dina uppgifter?

Vi samlar in och använder dina personuppgifter för att kontakta dig och för att kunna erbjuda våra tjänster på ett effektivt sätt. Vi kan använda dina uppgifter för följande ändamål:

 • Hantera och besvara dina förfrågningar och meddelanden.
 • Skicka information om våra produkter och tjänster.
 • Administrera och förbättra vår webbplats och tjänster.
 • Uppfylla lagliga skyldigheter.

3. Hur skyddar vi dina uppgifter?

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, förlust eller missbruk. Endast auktoriserade personer har tillgång till dina uppgifter, och vi lagrar dem endast så länge det är nödvändigt för de ändamål som beskrivs i denna policy.

4. Delar vi dina uppgifter med andra?

Vi delar inte dina personuppgifter med tredje parter utan ditt samtycke, förutom i de fall där det krävs enligt lag eller om det är nödvändigt för att tillhandahålla våra tjänster.

5. Dina rättigheter

Du har rätt att:

 • Begära åtkomst till och korrigering av dina personuppgifter.
 • Invända mot behandlingen av dina uppgifter.
 • Återkalla eventuella samtycken du har gett.
 • Begära radering av dina uppgifter, om de inte längre är nödvändiga för de ändamål som beskrivs i denna policy.

För att utöva dina rättigheter eller om du har frågor om hur vi hanterar dina uppgifter, vänligen kontakta oss på [kontaktuppgifter].

6. Ändringar i vår integritetspolicy

Vi kan komma att uppdatera denna integritetspolicy när som helst, och den senaste versionen kommer alltid att finnas tillgänglig på vår webbplats.

Tack för att du har valt Wissings.se. Vi är engagerade i att skydda din integritet och säkerställa att dina personuppgifter hanteras på ett ansvarsfullt sätt.