Svenska

Ja. Vi har 2 heltidsanställda guldsmeder och det finns alltid minst 1 på plats varje dag.