Gratis leverans samma dag inom Västerås!

Försäkring som medföljer

Klicka nedan för att läsa om villkoren för försäkringen som ingår.

Vad försäkring innebär i korta drag:

Gratis i ett år från inköpsdatum.Ditt smycke är då värderat till fullt inköpspris mot stöld och förlust. Vid händelse av förlust eller stöld anmäler du det till polisen, du kommer sedan in i butiken med polisanmälan och vi gör då en skadereglering och du får ett nytt smycke mot 10% i självrisk. Försäkringen är inte fortlöpande utan du får en förfrågan om förlängning efter 1 år. 

Kunden ansvarar för att värdera upp smycket vid nyteckning. 

Försäkringsvillkor